НОВОСТИ

#Башкымгамогейиг #Поклонмоемуучителю

Ынак башкым! Албан-биле барып башкымга чедип чордум. Очур-Хоо Сагдыевна Эртине – хой чылдарда Чыргаланды школазынын эге класстар башкызы болуп ажылдап каан, Ю. Аранчын аттыг музейнин тургузукчузу. Амгы уеде хундулуг дыштанылгада болза-даа бистерге бодунун билиин, арга-дуржулгазын улежип чоруур. Четтирдим, башкым! #БашкымгаМогейиг #ПоклонМоемуУчителю
 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика