Одай Алдын-Сай – эр хей!

2020 чылдын сентябрь 24-де Кызыл хоорайнын ог-буле болгаш ачы-дуза чедирер топту Тыва Республиканын начын могези Одай Алдын-Сай эш оору-биле аалдап келген.

Бо чылгы Наадымга , 8 моге аразы нче киир хурешкеш, шанналын социал топтун уругларынга деткимче кылдыр берген.
Социал ажылдакчылар ооруп четтиргенин илереткеннер эриг баарлыг Начын могеге: “Начын могеге уругларывыстын мурнундан четтиргенивисти илередип, оон-даа улуг-улуг чедиишкиннерни кузедивис!!!”.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122