НОВОСТИ

Орук шимчээшкиннериниң дүрүмнерин өөреткен

Республикада автомашиналарның санының көвүдээни-биле орук-транспорт айыыл-халавы база көвүдеп турар. Орук озал-ондаанга уруглар кемдеп, харын-даа амы-тынындан чарлып турар таварылгалар эвээш эвес.

Кызылдың Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза чедирер төвүнүң ажылдакчылары биче бөлүктүң уругларынга орук шимчээшкиннериниң дүрүмнерин база хөй-ниити транспортунга шын, чурумнуг алдынарының культуразынга өөредиглиг кичээлди эрттирген.

Ук албан чериниң ажылдакчылары оюн хевиринге орук шимчээшкиннериниң дүрүмнерин өөреткен. Школа назыны четпээн уруглар орук шимчээшкиннериниң киржикчилери болуп, билиглерин быжыглаан.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика