Оюн-тоглаалыг Чаа чыл келди

Республиканың өөредилга албан черлеринде Чаа чылдың утренниктери эгелей берген.

Бөгүн Кызылдың уруглар бажыңының бичии бөлүүнүң кижизиттирикчилерин башкылары чүзүн-баазын өңнерлиг, каас-чараш, маскарад костюмнерин кедирип, “Чаа чылдың бедик бөртчүгештери” деп утренникти эрттирген.

Чаштар Соок-Ирейни кайда чурттап турарын оюн хевиринге билип алганнар. Үр болбаанда, уругларның манааны Соок-Ирей бо келген. Олар ырлап, самнап, шүлүктер чугаалап, тывызыктарга шын харыылааш, амданныг белектерни ойнадып ап турган.

Соок-Ирей уруг бүрүзүнге Чаа чылдың белээн тудускан. Ооң бодун база хол куруг арттырбаан, уруглар аңаа байырлыг ажык чагааны удур сөңнээн.

Уруглар байырлыг утренникти аажок сонуургап, дыңзыг адыш часкап, өткүт, хөглүг каткызы-биле хүлээп алган.

Ол ышкаш “Өртемчейни чырык кылыыл” деп ачы-буян фондузунуң төлээлери уруглар бажыңының чаштарынга Чаа чылдың белектерин, ойнаарактарны болгаш торттарны сөңнээн.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122