Рубрика “Айтырыг-Харыы”

Айтырыг: Экии! Бо чылын социал контрактынын 4 дугаар направлениезинче комиссиянын туннели биле кирбейн барган болза келир чылын киржип болур бе?

Харыы: Россияның Президентизиниң «2024 чылга чедир Россия Федерациязының хөгжүлдезиниң национал сорулгалары болгаш стратегтиг айтырыглары» чарлыы езугаар социал керээ 2024 чылга чедир уламчылаар. Келир чылын база билдириишкинни киирип болур силер.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика