Социал контракт улуг деткимчени берип турар

Сүт-Хөл кожууннуң чону күрүнениң социал-керээ программазынга идекпейлиг, улуг сонуургал- биле киржип турарлар. Март 31-де кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төптүң блогаш чагырганың специалистери хурал-суглааны эрттирип, мал-маган азырап база ногаа аймаан өстүрүп алгаш, садып сайзырадыры-биле 100000 рубль түңнүг деткимчени 8 хамаатыга бээрин бадылаан.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика