НОВОСТИ

Тывада республика Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн

2020 чылдың январьдан эгелеп Тыва Республиканың Баштыңының Көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн. Чурттакчы чоннуң амыдырал-чуртталгазын экижидеринче база эрге-чагырга органнарының ажылынга хамаатыларның киржилгезин идепкейжидер дээш ону тургускан.
Ажылчын бөлүк неделя санында республиканың чурттакчылыг черлеринче үнүүшкүннерни кылыр. Январь төнчүзүнге чедир четверг хүннеринде үш үнүүшкүн планнаттынган. Көжүп чоруур хүлээп алыышкын январь 16-да Кызыл кожууннуң Сукпак база Элегес-Аксы, январь 23-те Кызыл кожууннуң Каа-Хем, Кара-Хаак база Черби суурларга, январь 30-де Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайга, Кара-Хаак база Бажың-Алаак суурларга барып ажылдаар.
Күзелдиг кижи бүрүзү көжүп чоруур хүлээп алыышкынга келгеш, ону дүвүредип чоруур айтырыгга харыыны ол-ла черинге ап болур.
Республика чурттакчыларын дыңнап, айтырыгларын шиитпирлээри – Тыва Республиканың Баштыңының Көжүп чоруур хүлээп алыышкынының сорулгазы.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика