НОВОСТИ

Тыва Республиканын куш-ажыл болгаш социал политика яамызынын инвалид хамаатыларга кордунген чиигелделиг хемчеглери:

1. Чурттап олурар оран-савазынын ортээн, база изиг-соок сугларнын болгаш электроэнергия толевирин, хууда чер бажыннарда чурттап олурар улустун хомурун толевирин 50 хуузун толеп бээри;
2. 1-2 дугаар группанын болгаш инвалид чаш толдерге чурттап олурар худаа бажынынын тергии ремонтузун 50 хуузун толеп бээри;
3. 2005 чылдын январь 1-ге чедир оран-савазынын чаартылыгазынче туруп алган очурлуг улуска федеральный бюджеттен кордунген субвенция акшазы;
4. Машиналыг база ону эдилеп, мунуп чоруур инвалид хаматыларга машиналыг хамаатыларга ыявыла кордунген херээзинин ортээн 50 хуузун толээри;
5. Куруне автобустарынга аай-дедир чоруур билединин 50 хуузун толээри.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика