НОВОСТИ

«Улусчу картофель»

Республика Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгнын улгаттырып каан “Улусчу картофель” деп толевилелдин боттаныышкыннын кожуунарда чортуп эгелээн.

Сут-Хол кожууннун сумуларында «Улусчу картофель» деп толевилелдин киржикчилери тарылга ажылдарын чорудуп эгелээн.

#социалтолевилдер#Улусчукартофель#ВладиславХовалыг#социалтоп#СутХоль#кушажыляамызы#СайдашМонгуш#Тыва

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика