НОВОСТИ

# улыбкабабушкиидедушкимоих

Название:”Кырган-авам кырган ачам откут уну тааланчыг, хой санныг дунмаларымга опей ырынар чангыланзын!”
Кырган авам ады:Сат Федосья Арапчаевна
Кырган ачам ады: Сат Николай Таржаевич
Автору: дун уйнуу Сат Сай-Даш Мирославовна.
Каа-Хем кожуун, Суг-Бажы суур.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика