НОВОСТИ

«Чаа сорук» деп социал толевилелдиг дугайында 

Кодээ ажыл болгаш куш ажыл база социал политика яамыларынын Тыва Республиканын Чаазанын баштыны Шолбан Кара-оолдун киржилгези-биле хурал болуп эрткен.
Шолбан Валерьевич бо чаа социал толевилелдин кол утказы дээрге бистин тыва хамаатыларывыс катап уулгедиишкин кылбазы-биле, ол чорукту чавырылдырары деп тайылбырлап чугаалаан чыылган кодээ ажыл болгаш куш ажыл база социал политика яамыларынын ажылдакчыларынга.
«Богун уулгедиишкин кылган хамаатыларнын 62 хуузу катап уулгедишкин кылгаш олурар улус болуп турар. Ол хамаатылар дедир орукче деткижер структуралыг организациялыг болукче кирип турар. Бистин ходелиишкинивис – бо хамаатыларывысты ол аспактан уштуур, чуртталганын шын оруунче киирери», – деп Чазактын баштыны демдеглээн.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика