НОВОСТИ

Шагаа уткуштур байыр чедириишкинни

Тыва Республиканын Куш ажыл болгаш социал политика яамызынын омунээзинден чангыс чер-чурттугларымга Шагаа-биле байыр чедирип тур мен!
Шагаа – Тыва чоннуң ханы уткалыг, үнелелдиг байырлалы. Төрээн черинге ынаныыжын, ада-огбезинге база улуг назылыгларга хундуткелдиин, өг-бүлезинге болгаш төрел чонунга ыдыктыын бадыткап демдеглеп турар байырлалывыс-дыр.
Тыва чонумга, чангыс чер-чурттугларымга бо чылда байлакшылды, чаагай чүүлдер болгаш узун назы бодараарын, амыдыралдың шынар талазы-биле чаа деңнелди тургустуннарын база аас-кежик болгаш чедиишкиннер көвей болурун кузедим.
Өг-бүле бүрүзүнге чаа чыл ынакшылды болгаш эп-чоп найыралды, чедиишкинерни болгаш аайлажыышкыннарны сөңнээр болзунам!
Амыр-менди!
Хундуткел-биле сайыт С.Х. Сенгии

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика