Понедельникте, декабрь 7-де, Чазактың ээлчеглиг аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының сайыды кылдыр Сайдаш Монгушту томуйлаан.

Сайдаш Викторович Монгуш ооң мурнунда хамааты камгалал болгаш онза байдалдар агентилелиниң удуртукчузунуң оралакчызы, улаштыр Чазактың херектер эргелелиниң даргазы кылдыр ажылдап турган.

Богун Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының ажылдакчыларынга Сайдаш Викторовичти Чазак баштынынын оралакчызы Саида Сенгии таныштырып келген.

Сайдаш Монгуш таныжып тургаш: “Каттай чангыс команда кылдыр ажылдаарывысты идегеп тур мен деп”, – демдеглээн.

Эрткен хонуктарда харыысалга чок иениң хайындан даштыгаа доңуп, амы-тынындан чарылган бичии чашка хамаарышкан база ажы-толдуг иелерге кыйгырыгны чаа сайыт кылган:

Иелерге дилег кыйгырыым!!!

Ие кижи – хүн.
Ие кижи – энерелдиг сеткилдиң дөзү.

Ам бо үеде ада-иези дириг чорда-ла өскүс калган, кагдырган чаш төлдер аравыста хөй. Ынчангаш, ие деп буянныг адыңар ышкынмайын, төлдериңерниң ынак авазы болуп, чон аразынга черле адыңар оскунмайын, чоргаар чурттаарыңарны йөрээдим, хүндүлүг иелер!

#тыва #кара_оол #чазак #аппаратхуралы #аппаратноесовещание #куш ажыл яамызы #тыва #тува

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122