НОВОСТИ

Өвүр кожууннун Хандагайты сумузунун хережээннер чөвүлелинин кежугүннери, июнь 1-де уруглар камгалалынын хунунде 3 айлыг Дарыймаага бичии чайганыр оруну матразы-биле белекке бергеннер.

Дарыймаа бо чылдын Өвүр кожууннун 1 дугаар төрүттүнген бичии хамаатызы. Ол ава-ачазынын 3 дугаар уруу болуп турар. Орулгазы эвээш кылдыр санаттынып турар өг-бүлеге Хандагайтынын хөй-ниитижилери дыка улуг дуза чедирген.

“Хөй ниитижилеринин бот-идекпей чылында” кожууннун хөй-ниитижи чөвүлелдери эвээш биче-даа бол улуг-хуузун кожууннун амыдыралынче киирип, чонунда дузазын кадып турары өөрүнчүг!

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика