НОВОСТИ

Тыва Республикада 127 муң ажы-төл кижизиттинип турар 98126 өг-бүле бар. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң саны 38620, 2901 өг-бүледе бештен хөй ажы-төл бар.

Амыдыралы чегей байдалдыг 5817 өг-бүлени республиканың социал албан черлериниң учеттарында алган. Ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 3667 уруг социал албан черлеринде чурттап турар. Республикада инвалид 2602 уруглар, 20119 улуг кижилер бар.

842 назылап кыраан, инвалид база чааскаанзыраан кижилерни 9 бажың-интернаттарда ажаап-карактап турар. Бажыңында чааскаан чурттап турар 340 кижини хайгааралында алган. Бо хөй талалыг ажыл-чорудулгада 61 социал ажылдакчы, 84 специалист, ниитизи-биле 1499 кижи хаара туттунганын дыңнаткан.

Арбын чонга ачы-дузазын чедирип чоруур социал ажылдакчының байырлалынга турааскаткан бодунун чогааткан шулуун Каа-Хем кожууннун социал товунун даргазы Чойгана Макпан-оол бараалгадып турар-дыр.

АЧЫ ДУЗА ЧЕДИРЕР ТОПТУН АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА.

Назы-хары улгаткаштын
Харык шинээ усту бээрге,
Халчып келгеш дуза кадар
Кайгамчыктыг ажылчыннар!

Бажын иштин аштап чуп бээр,
Аяк-сава чугжу кааптар,
Аптекадан ижер эмин
Айтырып алгаш, садып экээр.

Чааскаан мен деп бодава-даа
Чалгаараар-даа харыын чок боор,
Чанынга кээп солун, номну
Чазыг чокка номчуп бээрлер.

Делегейде чурттувуста
Чуу бооп турар, канчап турар
Догерезин тоогулеп бээр
Дендии шыырак ажылчыннар!

Ачы дуза кадып чоруур, ажылдакчы чонувуска
Алдар атты, сайзыралды
Аас кежик, кадыкшылды
Арат чону кузеп тур бис!

Ажык четкиден алган чурук.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика