НОВОСТИ

?

Конкурс “Стихи “Я – социальный работник”.
Социальный работник сумона Ишкин Сут-Хольского кожууна Тулуш Милада Рузаевна участвует в конкурсе стихотворений, посвящённых Дню социального работника

Социал ажылдакчыларга

Өг-бүлелер, ажы-төлдер, хоочуннар дээш,
Өөрүшкү, эптиг байдал тургусчур дээш,
Хайым-ишчи, кежээ дирткен мергежилдиг,
Хайыралдыг социал адыр кижилери.

Чөптүг чорук, биче сеткил, хүндүлээшкин,
Чону дээштиң сагышсырап
дуза каткан,
Кылган ижи бедик деңнел үнелелдиг,
Кызымаккай социал адыр кижилери.

Төлевилел, деткимчелер ажыы-биле,
Төрээн чонун хумагалап, сайзыраткан,
Аяс хүн дег, буян-чорук хөөннекчизи,
Авыралдыг, социал адыр кижилери.

Тулуш Милада 2021 чыл.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика