?

Моорей “Социал ажылдакчыга могейиг”
“Барыын-Хемчик кожууннун ог-буле болгаш уругларга социал дуза чедирер топтун” социал ажылдакчызы Кужугет Эльвира Бадырааевна. Шулук “Чону-биле хини тудуш”.

Чону дээштиң сагыш аарып,
Чораан черге дузалап кээр,
Чоргаарланмас аргавыс чок-
Човаг билбес социал ажылдакчы!

Иелерниң, бичии чаштың
Ишти-хөңнүн оожургадып,
Ишчи,бөдүүн,кызымаккай.
Идегелдиг социал ажылдакчы!

Салым-чолга кызаттырган
Чаштар-биле чоок,чыпшык.
Чоннуң ыдык бүзүрелин
Чоргаар чаалаан социал ажылдакчы!

Амыдырал оруун изеп,
Аравыста чурттап чоруур,
Ачы-буян бодараткан
Ажыл-ишчи социал ажылдакчы!
10.06.2021ч. Кужугет Э.Б.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122