НОВОСТИ

Айтырыг: Экии Байлак лагеринде ажылдап трар башкыларнын номери болза мээн уруум связьче унмейн дурар аан связь багай даа болза чогум вайберге орар кижээйн.

Харыы: Экии, 8(39422) 2-17-44 деп номерлиг телефонче долгааш айтырып ап болур силер.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика