НОВОСТИ

Бөгүнгү Чазактың аппарат хуралынга “Байлак” уругларның чайгы дыштанылга лагеринге турган назы четпээн уругларның коронавирустан аараанының чылдагааны болгаш оларның бо хүнде байдалынга хамаарыштыр ТР-ниң кадык камгалалының сайыды Анатолий Югай илеткээн.

⚡

Чогуур эмчи дузазын ап турар

– Бо хүнде аарыг бадыткаттынган уругларның кадыкшылында айыыл тургустунмайн турар. Улуг-даа, бичии-даа улус, кижи бүрүзү, чогуур эмчи дузазын ап турар.

Республикада 630 орунну тургускан. Ол ышкаш Перинаталдыг төпте болгаш Терапия корпузунда база белеткеп эгелей берген.

Ниитизи-биле бо хүнге чедир республиканың чурттакчыларының 49,6 хуузу (61 муң 477 кижи) тарылганы эрткен. Россия деңнели-биле алырга, Тыва 4 дугаар черде турар. Ам, 10 хонуктуң дургузунда 6 муң вакцинаның келири манаттынып турар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика