Сут-Хол кожууннун Кызыл-Тайга суурунун чуртакчызы, 2021 чылдын «Чаа сорук» толевилелинин киржикчизи Роман Ондарнын ог-булезинге байырлыг байдалга 200 хойну хулээткен.

Шээр малды мунчу малчын Буян Ондарнын малындан шилип четчелээн.

Толевилел киржикчизинин кыштаг-хораазы белен, салып алган сорулгазын чедип алыры-биле чымыштыг ажылын эгелээн.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122