Айтырыг: Экии соц контакт кажан документи, дужаап болур? Спасибо!

Харыы: Экии. Бир эвес 4 дугаар угланыышкынче киржир кузелдиг болзунарза, ам чугле келир чылын дужаап болур силер. Чурттап турар черинер аайы-биле ог-булелерге болгаш ажы-толге ачы-дуза чедирер топче барып билдириишкинни киирип болур силер.

Бир эвес 4 дугаар угланыышкындан оске, чижелээрге, ажылче тургустунуп алганда дээш, азы хууда сайгарлыкчы кылдыр эгелеп алырынга дуза дээш, азы болза хууда дузалал ажыл-агыйны сайзырадыры-биле дузаламчы деткимче дээш бо хуннерде документилеринерни дужаап болур силер.

Бо уш угланыышкыннын дугайында тодаргайы-биле билип алыр дизе чурттап турар черинер аайы-биле чонну ажылга хаара тудар топче барып тайылбырны ап болур силер. Немелде айтырыгларны бо номерже долгап болур силер 8 (394) 22 – 5-67-40.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122