НОВОСТИ

Чоон-Хемчик кожуунун “Ог-булеге болгаш уругларга социал дуза чедирер топке” уруглар салбырынга Тыва дыл хунунге тураскаадып презентация-коргузуг, викторина болган. Ол хемчеглерни кижизидикчи башкы Хомушку Ш.А. биле педагог-психолог Куулар Д.Д. уругларга эртирген. Тыва дыл дугайында шулуктерни уруглар база бараалгаткан.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика