НОВОСТИ

Бо уеде Тыва Республиканын Куш-ажыл база социал политика яамызынын сайыды Эдуар Сандан Москва хоорайда баштаан командазы-биле РАНХиГС школазында улуг проекты камгалап, ооренип турар. Овур кожууннун ажылга хаара тудар товунун директору Айыраа Куулар база оларнын аразында. Чедиишкиннерни коллегаларывыска кузеп артывыс.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика