Бо уеде Тыва Республиканын Куш-ажыл база социал политика яамызынын сайыды Эдуар Сандан Москва хоорайда баштаан командазы-биле РАНХиГС школазында улуг проекты камгалап, ооренип турар. Овур кожууннун ажылга хаара тудар товунун директору Айыраа Куулар база оларнын аразында. Чедиишкиннерни коллегаларывыска кузеп артывыс.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122