Бөгүн январь 24 де Барыын-Хемчик кожууннуң “Өг-бүле болгаш чаштарга социал дуза чедирер Төптүң” чыдар салбырның кижизидикчи башкызы Дудукпен А.К тыва мороженноени кылырын коргузуп, уругларга таныштырган. Уруглар холчок сонуургап коргеннер, башкы биле кады кылгаш донуруп каан тыва мороженноени сонуургап чигеннер.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122