РСФСР-ни улус ооредилгезинин тергиини, Россия Федерациязынын улустун педагогу, Л. И. Рувинский аттыг академиянын Академиги, Тыва Республиканын Алдарлыг ажылдакчызы Валентина Тоорукпаевна Ондарны Тыва Республикада хамчык аарыгнын нептерээн байдалы дувуредип турар: «Ылангыя чаш ажы-толувус ортузунда бо аарыгны база-ла улуг улус тарадып турар», – деп хоочун демдеглээн.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122