2022 чылдын бир айнын 27-де Монгун-Тайганын соццентринге кижизидикчи башкы Байыр-оол Сайзаана Омаковна “Шагаа-биле! Чаа-чыл уткуп байырлаалы!” деп хоглээшкинни уругларга эрттирген.
Сорулгазы:
1. Шагаа – тыва улустун чаа чылы деп чуулду уругларга билиндирип уламчылаар
2. Тыва улустун хундулээчел, эвилен-ээлдек, чаагай чанчылдарынга уругларны кижизидер.
3. Уругларнын аразында харылзаазын быжыктырар.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122