Станислав Кужугетович Серенот – тыва эртемден, шинчилекчи, эмчи, эмнелге дугайында көвей эртем номнарының автору база Тыва Республиканын кадык-камгалалынын тергиини, “Күш-ажылчы шылгарал” дээш медаль база «Тыванын Россияга каттышканындан бээр 100 чыл ою» юбилейлиг медальдын эдилекчизи хамчыктыг аарыг уезинде эмчилерге черге чедир могейгенин дамчыткан: «Хан чок дайын-биле дөмей пандемияга удур билдилиг, могаг чок демисежип турар эмчилеривиске, лаборантыларга, дүрген дуза станциязынын эмчилеринге, сестраларга, техниктиг персоналга алдар-мактал!!!».

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122